Cirit Oyunu Nasıl Oynanır?

ciritRİT OYUNU NEDİR?

Eski Türklerden gelen bu oyun kültürü hala ülkemizde devam ettirilmektedir. Orta Asya’daki Türk boylarının at üzerinde oynadığı bu ata sporu yüzyıllar boyu nesilden nesile aktarılarak zamanımıza gelmiştir. Orta Asya’dan gelen bu oyunda görülen At Türkler için mukaddes ve vazgeçilmez unsurdur. Her şeyin at üzerinden devam ettiği o zaman ki Türk toplumunda kişi at üzerinde doğar, yaşar ve ölümüne kadar ki zamanda atından ayrı kalamazlardır. Türklerde at sütü de denilen kımız içeceği içki niyetine içilmiştir. Orta Asya toplumlarından ülkemize taşınan bu oyun 16. Yüzyılda Osmanlı devletinde tören ve sportif faaliyetlerinde yapılan bir oyundur. 19.yüzyıla gelindiğinde artık askeri bir savaş oyunu olarak kabul edilmiştir. Zaman zaman yasaklanan bu oyun Anadolu’nun çeşitli yerlerinde düğünlerde ve özel günlerde gençlerimiz tarafından hala devam ettirilmekte olan geleneksel bir oyun olarak devam eder.

CİRİT OYUNU NASIL OYNANIR?

Oyunun amacı ve oynanma şekline gelecek olursak; 70 m2-120 m2 arasında bir sahada iki grup yapılır. 6 kişilik 8 kişilik ve 12 şer kişilik gruplar oluşur. Cirit atacak savaşçılar ellerine yeterinde cirit alıp karşı gruba yeterince yaklaşıp karşı gruptaki ciritçilerden birine ismi ile seslenip ciriti atar. Aynı anda ismi söylenen ciritçi cirit’i yakalarsa puan alır. Bu durum böylece devam eder . Cirit devamlı sağ el ile atılmaktadır. Karşı taraf cirit’i yakaladıkça puan alır.

atacak savaşçılar ellerine yeterinde cirit alıp karşı gruba yeterince yaklaşıp karşı gruptaki ciritçilerden birine ismi ile seslenip ciriti atar. Aynı anda ismi söylenen ciritçi cirit’i yakalarsa puan alır. Bu durum böylece devam eder . Cirit devamlı sağ el ile atılmaktadır. Karşı taraf cirit’i yakaladıkça puan alır.